ثبت تیکت

ارسال تیکت

قبل از باز کردن تیکیت لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:n1.حتما بعد از 24 ساعت کاری که از ثبت سفارش شما گذشته باشد و سفارش مشکلی داشت تیکیت دهید و از باز کردن تیکیت های فوری و... پرهیز کنیدn2.لطفا در متن تیکیت کد رهگیری سفارش را وارد نماییدn3.از گشایش تیکیت های متعدد پرهیز نماییدn4.در موارد مالی لطفا شماره کارت و زمان دقیق انجام تراکنش را در تیکیت اعلام نماییدn5.تا رفع کامل مشکل تیکیت را ادامه دهیدnبا تشکر